• +32 2 218 50 68
  • Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Klassering en renovatie

De Galerij van de Noorddoorgang werd geklasseerd in 1993. Sedertdien worden de buitengevels, de uitstalramen van de winkels, de binnengevels, de glazen koepel en het plaveisel beschermd. De klassering heeft uiteraard in de eerste plaats tot doel om de overblijvende architecturale elementen te beschermen, en om de bouwmeester er bij de renovatie van geklasseerde elementen toe te verplichten de originele plannen en het originele bestek te respecteren. De Commissie Landschappen en Monumenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet dan ook alle werkzaamheden goedkeuren die betrekking hebben op de geklasseerde gedeelten. Indien het renovatieproject wordt goedgekeurd door de Commissie, worden er bovendien ook gewestelijke subsidies verstrekt. Vanaf 1994 werden het dak en de kroonlijsten binnenin de Galerij en op de buitengevels volledig vernieuwd.
 
In 2000 startte een grootscheeps restauratieprogramma om de winkelgevels weer hun vroeger uitzicht te geven. In 16 jaar tijd werden alle voorgevels gereconstrueerd, in samenspraak met de handelaars en met gebruik van dezelfde materialen als de oorspronkelijke.
 
Tegelijk werd de vloerbedekking van de Noorddoorgang volledig vervangen. De tegels die in de jaren ’60 werden gelegd, maakten plaats voor Comblanchiensteen, die bij de bouw in de eeuw voordien gebruikt werd. De werktekening werd opgemaakt op basis van de oorspronkelijke plannen en van een oude foto die bevestigde dat deze plannen inderdaad werden uitgevoerd.

De twee zuilen aan de ingang van de Noorddoorgang, aan de Adolphe Maxlaan, die in het begin van de twintigste eeuw werden verwijderd, werden in 2005 zorgvuldig gereconstrueerd zoals vroeger, om deze ingang weer architecturale samenhang te geven.

 

Tot slot werden in 2017-2018 de binnengevels volledig herschilderd in de oorspronkelijke kleuren, die aan de hand van monsternames bepaald werden. De kariatiden werden volledig gerestaureerd: heropbouw van de ontbrekende of beschadigde elementen, behandeling van de scheuren en een verse verflaag. De structuur van de glaspartijen werd verstevigd en nieuwe doorschijnende ruiten van plexiglas vervingen de oude ruiten die bijna volledig ondoorzichtig waren geworden.

 

In aansluiting op deze renovatiefase werd ook de verlichting volledig gereconstrueerd dankzij oude foto’s en gravures uit die tijd. De nieuwe lichttoestellen werden op maat gemaakt door ambachtsmensen en gaven de ‘Passage’ weer het uitzicht en de sfeer van eind de negentiende eeuw.

 

Al deze renovaties, die over bijna 20 jaar werden gespreid, waren niet mogelijk geweest zonder de kostbare hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en in het bijzonder de directie Monumenten en Landschappen (afdeling Stedenbouw), die advies gaf in elke renovatiefase en alles ook van zeer nabij opvolgde. Tegelijk werden enkele broodnodige subsidies toegekend om deze renovaties tot een goed einde te brengen.

© 2024 Passage du Nord. All Rights Reserved.